Vi har høye ambisjoner i Elektro - men vi er avhengig av deg som Elektrokunde
for å bli bedre. Vi håper derfor at du tar deg tid til å gi oss tilbakemelding
- enten du er fornøyd eller misfornøyd.
Det er denne informasjonen som
vil bidra til å øke servicen og kvaliteten på de tjenestene vi leverer.